Dienstag, Dezember 21, 2004

Meine chinesischen Lehrer

Jiao Guorui ,: Qigong Yangsheng
Liu Yafei: Neiyanggong
Tain Liyang: Wudang Taijiquan

.